ಕಥೆಗಳಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳು

Author : ಕೆ. ಗಣೇಶ ಕೋಡೂರು

Pages 64

₹ 20.00
Year of Publication: 2014
Published by: ಬೆನಕ ಬುಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

Synopsys

ಕೆ. ಗಣೇಶ ಕೋಡೂರು ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕೃತಿ ʻಕಥೆಗಳಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳುʼ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ 21 ಕತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಥೆಯಾದರೂ ಕಥೆಯಾಗದ ಬದುಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಗಳಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರಹಗಳಾಗಿವೆ.ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾವಸ್ತುವು ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಸಾರ ಸತ್ವ, ಘನತೆ, ಗೌರವ ಸಾರುತ್ತ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೆಣಗುವ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕುರಿತೇ ಆಗಿವೆ.

About the Author

ಕೆ. ಗಣೇಶ ಕೋಡೂರು

. ...

READ MORE

Excerpt / E-Books

ಲೇಖಕ ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರ

Related Books