ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚಿತ್ರ

Author : ಮೋದೂರು ತೇಜ

Pages 136

₹ 90.00
Published by: ಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ನಂ. 39/3, ಕೆಳಮಹಡಿ, 9ನೇ ಮೇನ್, ಶಿವನಗರ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560016
Phone: 080-2342778

Synopsys

ತಮ್ಮ ವೇದಾವತಿ ತೀರದಲ್ಲಿ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕತೆಗಾರ ಮೋದೂರು ತೇಜ. ಅವರ ಹೊಸ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ’ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚಿತ್ರ’. ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಕತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಮೂಲದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಭಾಷೆ, ಸರಳ-ನೇರ ನಿರೂಪಣೆ, ಸವಿವರ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ- ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ.

Related Books