ಮೀರೆ ಮತ್ತು ನಾನು

Author : ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶೆಣೈ

Pages 118
Year of Publication: 1948
Published by: ಒಂದಾಣೆ ಮಾಲೆ ಮಂಗಳೂರು
Address: ಪ್ರಭಾತ ಆಫೀಸು ಮಂಗಳೂರು,

Synopsys

ಮೀರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂಬುದು ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶೆಣೈ ಅವರ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮೀರೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಗೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲೇಖಕ.  ’ಮೀರೆ ಮತ್ತು ನಾನು’ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಮೊದಲನೆ ಮೀರಾ ಕಥೆಯು 1982ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.. "ಅಂದಿನಿಂದ ನೂರಾರು ಮೀರೆಯರು ನಾನಾ ಹೆಸರು ಧರಿಸಿ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವರು. ಮೀರಾ ಕಥೆಗಳ ಅನುಕರಣವೇ ನೂರಾರು ಮೀರೆಯರ ಆಸ್ತಿತ್ವದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೆದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶೆಣೈ
(24 June 2022)

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ದಿ|ಕುಡ್ಪಿ ವಾಸುದೇವ ಶೆಣೈ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ .1907ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಪಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾಯಿಯವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಮುದ್ರಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಂಠೀರವ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಪಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ‘ಪ್ರಭಾತ’ವನ್ನು ೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಡ್ಪಿಯವರು ‘ಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ...

READ MORE

Related Books