ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ

Author : ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ

Pages 119

₹ 40.00
Year of Publication: 2000
Published by: ನೂಪುರ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

`ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ' ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಥಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆಗಳ ಗುಚ್ಛ ವಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆಗಳೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

About the Author

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ

ಲೇಖಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು: ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಥೆಗಳು , ಅಜ್ಜನ ಕಥೆಗಳು , ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳೆ ನೀವು ಆಗಬಲ್ಲಿರಿ, ಮನಸೆ...ಓ...ಮನಸೇ, ಜನಜನಿತ ಗಾದೆಗಳು.ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ...

READ MORE

Related Books