ತುಂಗೆಯ ತಳಮಳ

Author : ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

Pages 136
Year of Publication: 2002
Published by: ಸಿ.ವಿ.ಜಿ.ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್
Address: ನಂ .70, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಬ್ಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಕಥಾನಕದ ನೆರಳು, ಬಂಡಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುಂಗೆಯ ನೆಲದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಥೆಗಾರರು-ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ. 

About the Author

ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

ಕಥೆಗಾರ ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರದು ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವೇದನೆ. ಪ್ರಾಣಿಲೋಕದೊಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿರುವ ಮೃಗಲೋಕ ಎರಡರ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇವರ ಕತೆಗಳು ಹೊಸ ಜಗತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇವೆರಡೇ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ವೇದನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಯುವಾಗ ಕೊಂಚ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಹೊರಟಾಗ ...

READ MORE

Reviews

ಹೊಸತು- ಜುಲೈ -2003

ಕಂ ನಾ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಚೆಲುವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ ವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡು ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದುಕು ತಲುಪಿದಾ ಅದನ್ನವರು ಗುರುತಿಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ - ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಮೂಡಿಸ ತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು೦ದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ತುಂಗೆಯ ನೀರಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋದಷ್ಟೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಹೊಸ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ಕಥೆಗಳ ಹರಿವು ಇದೆ.

Related Books