ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ

Author : ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮನಂದ ಪುರಿ

Pages 174

₹ 150.00
Year of Publication: 2017
Published by: ವಂಶಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್
Address: # 4, ಬಿ.ಎಚ್. ರಸ್ತೆ, ಟಿ.ಬಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ನೆಲಮಂಗಲ-562123

Synopsys

‘ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ’ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ ಪುರಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ-ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಮೃತಪಾನ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೋಧೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀತಿ ಬೋಧೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮನಂದ ಪುರಿ

ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮನಂದ ಪುರಿ ಅವರು ಬರಹಗಾರರು. ಕೃತಿಗಳು: ಶ್ರೀರುದ್ರಸಾಧನೆ (ರುದ್ರಸಾಧನಾನುಭವ ನಿವೇದನೆ), ಮಹಾಸಮಷ್ಟಿಭಾವ, ಕೇದಾರನ ಕಾಶಿ ...

READ MORE

Related Books