ನನ್ನಿಷ್ಟದ ನನ್ನ ಕತೆಗಳು

Author : ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

Pages 156

₹ 120.00
Year of Publication: 2016
Published by: ಅಪರಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಅಪರಂಜಿ ನಿಲಯ, ನರಿಗುಡೇನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577102
Phone: 9844767859

Synopsys

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲೇಖಕ ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ವೇದನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಯುವಾಗ ಕೊಂಚ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕತೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸ ಹೊರಟಾಗ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ತಾದಾತ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. 'ಅಲ್ಲಾ ಭಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಯಿ', 'ಹಂದಿಗೋಡು', 'ಆನೆಗೊಂದಿ’ ಮುಂತಾದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

About the Author

ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ

ಕಥೆಗಾರ ಕಂನಾಡಿಗಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರದು ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವೇದನೆ. ಪ್ರಾಣಿಲೋಕದೊಳಗಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತು. ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿರುವ ಮೃಗಲೋಕ ಎರಡರ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇವರ ಕತೆಗಳು ಹೊಸ ಜಗತ್ತೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇವೆರಡೇ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ವೇದನೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಯುವಾಗ ಕೊಂಚ ಜನಪ್ರಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೋಕದ ತಾಕಲಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಹೊರಟಾಗ ...

READ MORE

Related Books