ಜೀವನ

Author : ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ

Pages 152

₹ 25.00
Year of Publication: 1996
Published by: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
Address: ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560038
Phone: 080-22107740

Synopsys

ಜೀವನ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರರು ಬರೆದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕತೆಯೂ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವೋ, ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬದೋ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಕೂಡದು. ದೇಶ , ಕಾಲ, ಪಾತ್ರ, ವಸ್ತು , ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ,ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತತ್ವನ್ನು ಸ್ಪುಟವಾಗಿ ಸ್ಟುರಿಸುತ್ತದೆ.

Related Books