ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇತನಾಗುತ್ತಾನೆ?

Author : ಸಿ.ಎಚ್. ರಾಜಶೇಖರ

Pages 214

₹ 135.00
Year of Publication: 2013
Published by: ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ಲೇಖಕ ಸಿ.ಎಚ್. ರಾಜಶೇಖರ ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿ-ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೇತನಾಗುತ್ತಾನೆ?. 25 ಬಿಡಿ ಸಂಪುಟಗಳ ಸಮಗ್ರ ಬುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಯಡಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕವಿದು. ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಮರ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳಿವು. ಗುರಿ, ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಎಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಉನ್ನತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಯಶಸ್ಸು, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದ ಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಜ್ಞಾನಕೋಶ “ಸ್ವರ್ಣ ಖಜಾನೆ“ ಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ ಬಗೆಯನ್ನುಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Related Books