ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು

Author : ಉಮೇಶ ಮುಂಡಳ್ಳಿ

Pages 72

₹ 60.00
Year of Publication: 2023
Published by: ಶರಣು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಭಟ್ಕಳ- 581320
Phone: 9945840552

Synopsys

ಚಂದಿರೆನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಾನಾ ಮಗ್ಗುಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುವ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ನೂರಾ ಒಂದು ಹನಿಕವಿತೆಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು.

Related Books