ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ

Author : ಬಸ್ತಿ ಸದಾನಂದ ಪೈ

Pages 200

₹ 180.00
Year of Publication: 2013
Published by: ನೇಕಾರ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ನೇಕಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುರುಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಸೊರಬ-577429 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Phone: 9141833556

Synopsys

'ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ' ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಿಡಿ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಒಂದು ಕೌತುಕ, ಆ ಇಡೀ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ, ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅಡಕಗುಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಕೌಶಲ ಅಂತರಂಗದ ಬೋಧನೆ, ಹೃದಯ ವಿಕಾಸದ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳು, ಅಂಥ ಕಗ್ಗಗಳು ಸುಪ್ತ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಬೀಜಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಮಿತ್ರ ಸದಾನಂದ ಪೈ ಅವರ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದು, ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತವಾದ ಜೀವನಾದರ್ಶಗಳು ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೂ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಬಗೆಯ ಹಲವು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Related Books