ಅಂಬರದ ಚಂದಿರ

Author : ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್.

Pages 200

₹ 80.00
Year of Publication: 2010
Published by: ಸುಧಾ ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ
Address: ಅರಳೀಪೇಟೆ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

Synopsys

ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂಬರದ ಚಂದಿರ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮರುವಿವಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಪುನಃ ಮಾಡಿದರೆ ಬಲಿಪಶುವಾಗುವುದು ಆಕೆ ಹಡೆದ ಮಗು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ "ಅಂಬರದ ಚಂದಿರ. "

About the Author

ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್.
(06 May 1945)

ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್ ಅವರು 1945 ಮೇ 01 ಜನಿಸಿದರು.  ಇವರ ಬಹುತೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ‘ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು, ಸಮಯದ ಗೊಂಬೆ’ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.  ‘ಪ್ರೇಮಪಲ್ಲವಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ನೆರಳು, ಕೆಂಪಾದ ದೀಪ, ಹೂಮಂಚ, 47 ದಿನಗಳು 1987, ಕರುಣಹತ್ಯೆ, ನಂಜಾದ ನೆನಪು, ಸಂಗಮಿಸದ ನದಿಗಳು’ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ...

READ MORE

Related Books