ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

Author : ಅಮೃತ ಡಿ. ಹೊಸಮನಿ

Pages 116

₹ 100.00
Year of Publication: 2019
Published by: ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
Address: ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿ, ಕಲಬುರಗಿ-560101

Synopsys

ಅಮೃತ ಡಿ. ದೊಡಮನಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ-ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಂದೇವಾಲದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.

Related Books