ಸಂಗಮಿಸದ ನದಿಗಳು

Author : ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್.Year of Publication: 2009
Published by: ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಹಿತ್ಯ
Address: ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸಂಗಮಿಸದ ನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. 1988ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಕಾದಂಬರಿ, 2009ರಲ್ಲಿ ಮರು ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮೊದಲ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಆಗುವುದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಹೊಸ ಕಾಲವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಗಂಡಿನಲ್ಲೂ ದೋಷ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಇಂಥಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ 'ಸಂಗಮಿಸದ ನದಿಗಳು.'

About the Author

ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್.
(06 May 1945)

ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಸ್ ಅವರು 1945 ಮೇ 01 ಜನಿಸಿದರು.  ಇವರ ಬಹುತೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ‘ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು, ಸಮಯದ ಗೊಂಬೆ’ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.  ‘ಪ್ರೇಮಪಲ್ಲವಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ನೆರಳು, ಕೆಂಪಾದ ದೀಪ, ಹೂಮಂಚ, 47 ದಿನಗಳು 1987, ಕರುಣಹತ್ಯೆ, ನಂಜಾದ ನೆನಪು, ಸಂಗಮಿಸದ ನದಿಗಳು’ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ...

READ MORE

Related Books