ಅಕ್ಕೆಡಿ ಕಾಳು

Author : ತೋಟದ ಮನೆ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ

Pages 80

₹ 35.00
Year of Publication: 2001
Published by: ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಹುಳಿಯಾರು

Synopsys

‘ಅಕ್ಕಡಿ ಕಾಳು’ ತೋಟದ ಮನೆ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಅವರ ಚೌಪದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಚೌಪದಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಕಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿಮಾತು-ಹಿತನುಡಿಗಳ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

About the Author

ತೋಟದ ಮನೆ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ

ತೋಟದ ಮನೆ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಸವನಗುಡಿ ತೋಟದ ಮನೆಯವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...

READ MORE

Reviews

ಹೊಸತು ಜೂನ್‌-2002

ಚೌಪದಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಕಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಿವಿಮಾತು-ಹಿತನುಡಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಸರಳ ಆಡುಭಾಷೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಸ್ಯ - ವ್ಯ೦ಗ್ಯಗಳಿಂದ ಮೊನಚಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಎಳೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನ ಶ್ರದ್ಧೆ - ಪ್ರೀತಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಲೇಖಕರು ಮೌಲಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Related Books