ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವ ಜಲ

Author : ಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಬೆಟ್ಟ

Pages 116

₹ 100.00
Year of Publication: 2017
Published by: ನೇಕಾರ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ನೇಕಾರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುರುಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, ಸೊರಬ-577429 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
Phone: 9141833556

Synopsys

ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವ ಜಲ ಇದು ಕವಿ ಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಬೆಟ್ಟ ಅವರು ಕವನ ಸಂಕಲನ. “The last supper' ಏಸುವಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಘಟ್ಟ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಅವಸಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಅವನು ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ರೂಟ್ಟಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನಾಗಿಸಿ ರೂಪಕವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ 'ಪುನರುತ್ಥಾನ'ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಗುಲಾಮರಂತಿರುವ ಯಹೂದಿಗಳ ಉದ್ದರಿಸಲೆಂದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಬರುವ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಕಾರಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಲವು 'ಏಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೋಡುಗಳ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಟೇದಯ್ಯನ ಜೋಳಿಗೆಯಿಂದ ಮರುಜೀವ ಪಡೆಯುವ ಕನಸನ್ನು ಈ ಕವನಗಳು ದಲಿತನೊಬ್ಬನ 'ಮಹಾಯಾನ'ವೆಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

About the Author

ಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಬೆಟ್ಟ

ಯುವಕವಿ ಕುಮಾರ ಇಂದ್ರಬೆಟ್ಟ ಅವರು 1987 ಜುಲೈ 16ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನ ‘ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಕಳಂಕವೆ’. ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ‘ಬೆಂಕಿ ಸುಡುವ ಜಲ’ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.  ...

READ MORE

Related Books