ನೋವಿಗೂ ಇದೆ ಚಲನೆ

Author : ಹೇಮಾ ನಾಯಕ

Pages 142

₹ 140.00
Year of Publication: 2023
Published by: ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡಣಿ
Address: ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ ಕಡಣಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು:ಆಲಮೇಲ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 586 202
Phone: 7795341335

Synopsys

'ನೋವಿಗೂ ಇದೆ ಚಲನೆ' ಹೇಮಾ ನಾಯಕ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಸಂವೇದನೆಯ 45 ಕವಿತೆಗಳು ಸಂಕಲನದೊಳಗಡೆ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಹಿರಿಯ ಕವಿ ವಾಸುದೇವ ನಾಡಿಗ ಅವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬೆರಗು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯುವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Related Books