ಸೂರ್ಯನ ಕನ್ನಡಿ

Author : ರಂಗರಾಜು ನಾಗವಾರ

Pages 108

₹ 80.00
Year of Publication: 2019
Published by: ಸಪ್ನ ಬುಕ್ಸ್‌
Address: 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
Phone: 08040114455

Synopsys

ಸೂರ್ಯನ ಕನ್ನಡಿ ರಂಗರಾಜು ನಾಗವಾರ ಅವರ ಹನಿಗವನಗಳ ಸಂಕಲನ. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಭೂಮಿ, ಕಾಡು ಹೀಗೆ ಕವಿ ಕಂಡುಂಡ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹನಿಗವನಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.

Related Books