ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಗೀತರಾಮಾಯಣ

Author : ನಟರಾಜು ಎಸ್. ಎಮ್

Pages 136

₹ 100.00
Year of Publication: 2014
Published by: ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: 17/18-2, ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040
Phone: 9448804905

Synopsys

ಅಮೆರಿಕದ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿತಿ  ಮೈ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜರು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಗೀತರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದ ಹಾಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೌಪದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣಗಳೂ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣವೂ ಉಪಲಬ್ದವಾಗಿದೆ.  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ರಾಮಾಯಣದ ಹಲವು ರಚನೆಗಳಿವೆ. 

About the Author

ನಟರಾಜು ಎಸ್. ಎಮ್

. ...

READ MORE

Related Books